Generelt om lån uten sikkerhet

Et lån uten sikkerhet betyr at banken ikke tar pant i noe du eier, for eksempel boligen din. Slike lån er vanlige innenfor det vi kaller forbrukerfinansiering. Et usikret lån har flere unike fordeler, og noen klare ulemper.

Fordeler med usikret lån:

 • Pengene kan brukes til alle slags lovlige formål.
 • Det tar kort tid å behandle en søknad om et usikret lån.
 • Du slipper prosessen med tinglysning av pant.
 • Utvalget av typer lån og banker er stort.
 • Enkelte lån kan ha svært fleksible nedbetalingsløsninger.

Ulemper med usikret lån:

 • Rentene er alltid dyrere enn på et sikret lån.
 • Å ha flere smålån øker sjansene for å få gjeldsproblemer.
 • Summen du kan låne uten sikkerhet er begrenset.
 • Smålån og kreditter som er registrerte i Gjeldsregisteret vil innvirke negativt på din kredittscore.

Ulike lån og betegnelser

Hva som kalles et smålån varierer fra bank til bank. Teknisk sett ville det vært like hensiktsmessig å bare kalle alle typer usikrede lån for forbrukslån, uavhengig av lånesum. Likevel opererer bankene med ulike begreper, mest av hensyn til deres egen markedsføring. Vi kan bruke definisjoner som er omtrent slik:

Smålån – Forbrukslån fra omtrent 20 000 kroner, og opp til omtrent 75 000 kroner.
Mikrolån – De minste smålånene, med maksimal låneramme på omtrent 20 000 kroner.
Forbrukslån – Alle typer lån til forbruk, men dersom banken skiller mellom lånestørrelsene, definerer de vanligvis at forbrukslån er fra omtrent 75 000 kroner og oppover til 500 000 kroner.

Fleksibelt smålån

Vi har i tillegg et fjerde låneprodukt som bør nevnes. Dette er såkalte fleksible lån, som også kalles brukskreditt, personlån, rammelån, eller lignende. Disse lånene er også ment til forbruk, men i stedet for å få utbetalt hele lånesummen, får du tildelt en kredittramme. Denne står på en konto hos banken, der du selv overfører til din egen brukskonto etter behov.

Du bruker kreditten på samme vis som det fungerer med et kredittkort (kontinuerlig lån og tilbakebetaling), uten en spesifikk nedbetalingsplan. Du betaler renter kun på den delen av kredittrammen som du faktisk disponerer og bruker.

Du finner fleksible lån på mellom 10 000 kroner og 500 000 kroner hos blant annet Komplett Bank, samt i flere av sparebankene.

Rentekostnadene du kan forvente

Rente- og gebyrkostnadene på et smålån varierer mer enn tilsvarende kostnader på store forbrukslån.

Her er det flere faktorer som innvirker:

 • Individuell vurdering av søkeren.
 • Lånesummen det søkes om.
 • Nedbetalingstiden.
 • Variasjoner i forhold til hvilken bank du låner fra.

Individuell vurdering

De omtrent 25 bankene i Norge som kun tilbyr usikrede lån, bruker normalt å fastsette rentetilbudet på individuell basis. Hver søker blir kredittvurdert, og dersom lånet innvilges, vil rentene tilpasses i forhold til søkerens kredittscore og betalingsevne. Anses søkeren som en sikker betaler, blir rentetilbudet bedre enn om det motsatte er tilfelle.

På smålån er det vanlig at de nominelle rentene ligger fra cirka 10% og opp til i overkant av 20%.

Lånesummen

Generelt er det slik at jo lavere lånesummen er, desto høyere blir rentene. Dette ser vi også på store forbrukslån, men der vil variasjonene være mindre. Et lån på 300 000 kroner, vil vanligvis ha omtrent de samme rentene som et lån på 400 000 kroner, gitt at vi snakker om samme låntaker.

Nedbetalingstiden

Dersom nedbetalingstiden er kort, vil definitivt de effektive rentene bli høyere. Dette fordi gebyrene vil påvirke mer, ettersom antallet avdrag er færre. Du kan også forvente at banken vil tilby høyere nominelle renter når du velger kort nedbetalingstid. Dette fordi de må beregne en viss inntjening på lånet.

Variasjoner mellom bankene

Selv om bankene til dels følger hverandre når det gjelder både rentenivåene, og hvordan rentetilbudene utformes, er det naturligvis en viss variasjon. Det er imidlertid vanskelig å utpeke hvilke banker som er de rimeligste.

Derfor anbefaler vi at du innhenter flere tilbud, og deretter sammenligner totalkostnadene. Her er det viktig å ikke se seg blind på de nominelle rentene som oppgis, fordi gebyrkostnader kommer på toppen. Samtlige tilbud skal vise klart og tydelig hvor mye lånet koster totalt, i tillegg til hva det månedlige avdraget blir.

Vi kan samtidig slå fast at det finnes banker som normalt er dyrere enn gjennomsnittet. Enkelte sparebanker tilhører denne gruppen. Flere av de har en gjennomgående høy rente som tilbys til alle søkere, uavhengig av søkerens kredittscore og betalingsevne.

De aller dyreste smålånene

De dyreste smålånene finner du som oftest hos banker som kun tilbyr små lånesummer, slik som Folkia og Ferratum Bank. Ofte er lånerammen begrenset til 20 000 kroner, det vil si at de gjerne kalles mikrolån. Hos flere av disse selskapene kommer det ganske høye etableringsgebyr og termingebyr på toppen.

Nedbetalingstiden er kort, og maksimalt på 12 måneder. Resultatet av lav lånesum og kort nedbetalingstid er at de effektive rentene gjerne er på flere hundre prosent.

Det skal sies at en bank ville aldri kunne overlevd dersom de tilbydde små lån med lave renter. Skulle de tatt for eksempel 5% renter for et lån på 10 000 kroner, nedbetalt over ett år, ville inntjeningen deres vært mye lavere enn kostnadene. Samtidig er det åpenbart at enkelte aktører kan beskrives som særdeles dyre.

Oppsummering

Bankene bruker begrepet smålån om lån som er på inntil cirka 75 000 kroner. Dette er vanlige forbrukslån som det ikke kreves sikkerhet for. De nominelle rentene på små lånesummer er som regel en del høyere enn på større lån, og ligger ofte fra 10% og opp til over 20%. De effektive rentene blir høyere, alt ettersom hvor store gebyrer banken krever. Gebyrene du betaler er som regel etableringsgebyr og termingebyr. Du bør unngå banker som kun tilbyr de minste lånesummene, fordi rentene der er de høyeste.

https://www.lånius.no/lan/ikke-bruk-forbrukslan-pa-dette/

Share