Søknader om lån innvilges ofte på minuttet eller dagen– Så hva med utbetalingen?

Noen banker påstår det er mulig å få lån på dagen. I de fleste tilfeller er ikke dette helt korrekt. Søknaden behandles riktignok med en gang den mottas, men å få pengene på kontoen er en annen sak.

Saksgangen i korte trekk

Det er forskjellige faktorer som påvirker de forskjellige trinnene i prosessen fra søknad til utbetaling. I korte trekk foregår det hele slik:

 • Låntakeren sender inn søknaden
 • Banken kredittvurderer før de de sender svar
 • Svaret inneholder et lånetilbud
 • Låneavtalen signeres med BankID
 • Søkeren sender dokumentasjon på inntekt
 • Pengene blir utbetalt til søkerens konto

Tidsbruk, spesielt på det siste punktet, varierer veldig. Noen banker er meget raske med utbetalingen, mens andre bruker noe lengre tid. Det er også flere ting som kan forårsake forsinkelser. Nedenfor ser vi på hvert enkelt trinn, og hva som skal til for å få en rask saksgang.

Slik behandles søknaden

I dag er det vanlig at bankens vurdering av en lånesøknad foretas automatisk. Først og fremst vurderes det om søkeren er kredittverdig. Dette er basert på søkerens kredittscore, noe bankene innhenter fra et eller flere kredittopplysningsbyråer. I tillegg innhentes offentlig tilgjengelige opplysninger om personalia, inntekt og gjeld. Dersom søkeren kvalifiserer til å få lån, vil normalt en bankansatt foreta en mer grundig vurdering. Deretter sendes et eventuelt lånetilbud.

En mulig flaskehals her er om søkeren har oppgitt feil personopplysninger. I så fall vil banken ta kontakt for en avklaring.

Tidsbruk frem til du får svar

Noen banker sender svar til søkeren kun noen minutter etter at søknaden ble sendt. Andre banker kan bruke en time eller to, mens de færreste bruker mer enn et døgn. Svaret kommer på den epostadressen som søkeren oppgir, eventuelt per SMS. Hos noen banker opprettes det en egen brukerside for søkeren på bankens nettbankløsning. Resten av prosedyren vil da foretas på denne siden, blant annet signeringen av låneavtalen.

Signering og dokumentasjon

Låneavtalen signeres online ved bruk av BankID. Det finnes noen få banker som fortsatt ber søkeren skrive ut låneavtalen, signere denne med penn, før avtalen deretter returneres til banken. I de få tilfellene der dette siste blir gjort, vil hele søknadsprosessen ta betydelig lengre tid enn når alt foregår digitalt.

Låntakeren må på dette tidspunktet sende inn dokumentasjon på inntekt. Dette er normalt kopi av siste års skattemelding, i tillegg til en eller flere av de siste lønnsslippene. Dokumentene kan skannes inn på datamaskinen, og deretter sendes til banken (instruksjoner blir gitt).

Tidspunkt er avgjørende

Dersom et lån innvilges tidlig på en virkedag, kan utbetalingen også foretas samme dag. Søknader som sendes inn på for eksempel en fredags kveld er imidlertid en annen sak. Det tidligste tidspunktet for en overførsel av lånet blir da den påfølgende virkedagen.

Strengere krav til søknadsbehandling

Det kan oppstå momenter som forsinker søknadsbehandlingen. Foruten standard krav for et lån (alder, inntekt, statsborgerskap/bosted, ingen betalingsanmerkninger), plikter bankene å også ta hensyn til følgende krav fra Finanstilsynet:

 • Lånetiden bør ikke overstige 5 år for et nedbetalingslån
 • Total gjeld bør ikke overstige 5 ganger årsinntekt
 • Banken må ta hensyn til låntakers behov for livsopphold

I tillegg har bankene sine egne retningslinjer de følger. Dette betyr at mange søker om lånesummer de vil få avslag på. Det normale er da at banken tar kontakt og tilbyr en lavere lånesum. Disse delene av prosessen er ikke automatisert, noe som kan bety at det går en del lengre tid.

Oppsummering – slik kan du få lån på dagen

Å få lån på dagen er teknisk sett mulig, men da må alt klaffe ganske perfekt. Her forutsetter vi at banken har effektive prosedyrer. I realiteten tar det normalt 2 til 3 dager fra søknaden sendes, til pengene står på låntakerens konto. Haster det veldig med å få finansieringen på plass, kan du gjøre dette for å unngå unødvendig tidsbruk:

 • Vær nøye med å oppgi korrekte opplysninger i søknaden.
 • Ha klart BankID.
 • Ha klart kopi av siste års skattemelding.
 • Søk i bankens åpningstid.
 • Be om brukskonto i samme bank dersom de tilbyr dette, og motta lånet der.
Share